top of page

OFERTA

Oferta

W Przedszkolu Wesoła Chatka realizujemy :

 

 • Edukację Montessori

 • podstawę programową MEN

 • Edukacja Montessori

 • całodzienne wyżywienie

 • pełną opiekę pedagogiczną

 • stałą opiekę psychologa

 • zajęcia dydaktyczne i uspołeczniające

 • wstępną diagnozę logopedy oraz zajęcia grupowe z logopedą

 • kształcenie specjalne

 

Dla nas to jednak za mało...

 

Wesoła Chatka to znacznie więcej niż przedszkole realizujące podstawowe swoje obowiązki. To magiczne miejsce, gdzie w każdym dziecku widzimy kogoś więcej niż tylko Podopiecznego.  KORZYSTAMY Z NAJNOWSZEJ WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ. pROWADZIMY również zajęcia dodatkowe, wyraźnie wykraczające ponad wymiar zajęć podstawowych!

Jesteśmy grupą pasjonatów dziecięcego rozwoju oraz specjalistów w tej dziedzinie. Mamy niekończące się pokłady energii i dynamizmu do tworzenia innowacyjnych metod dotarcia do każdego Dziecka. Nieustannie szukamy rozwiązań jak stać się jeszcze lepszymi, jeszcze bardziej skutecznymi. Wszystkie nasze starania rodzą się z miłości do Dzieci i troski o jak najlepszą i kompleksową opiekę i edukację.  Każde Dziecko śmieje się inaczej... a każdy uśmiech Malucha jest dla nas największą nagrodą, potwierdzeniem sensu naszych starań i zachętą do dalszego rozwoju.

 

Język angielski

 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego lektora języka angielskiego. Odbywają się w kameralnych grupach i dostarczają Chatkowiczom wiedzy przy jednoczesnym wykorzystaniu wielu metod pracy niezbędnych do atrakcyjnego i efektywnego przekazania wiadomości z tej dziedziny. Stosowane metody to: Total Physical Response, CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo - językowe), Metoda Komunikatywna, Metoda Multisensoryczna i Metoda Naturalna. Urozmaicenie metod pozwala na wykorzystanie drzemiącego w Dzieciach potencjału do nauki, wprowadza Chatkowiczów w świat języka angielskiego ale jednocześnie otaczającego ich świata, kultury i tradycji. Przy planowaniu zajęć brane są pod uwagę Inteligencje Wielorakie dzięki czemu zajęcia są atrakcyjne zarówno dla dzieci zapamiętujących wiedzę przez wzrok, słuch czy tych lubiących piosenki, ruch i naturę.

 

 

Rytmika i nauka tańca

 

Dzieci uczestniczące w zajęciach rytmiki wdrażają się w świat muzyki i tańca. Uczą się wyrażać muzykę ruchem. Rozwijają koordynację słuchowo-ruchową oraz wrażliwość muzyczną. Poznają nazwy instrumentów oraz grają na nich.

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia taneczne. Program opracowany dla Dzieci w wieku 3-6 lat obejmuje naukę tańca towarzyskiego (Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Jive, Walc Angielski, Walc Wiedeński), tańca współczesnego: Disco, Polka, Makarena, Rock&Roll, Irlandzki taniec, a także autorskich form tańca. Poprzez ruch Przedszkolaki uczą się pozytywnego spożytkowania energii, rozwijają zdolności artystyczne, pokonują nieśmiałość, uczą się pracy w zespole, poprawiają sylwetkę oraz rozwijają koordynację ruchową. Taniec podnosi poczucie własnej wartości, jak również uwrażliwia Dziecko - na siebie, innych ludzi oraz na muzykę.

 

Angielski

Zajęcia ruchowe: gimnastyka dla Smyka, zajęcia relaksacyjne, terapia SI, terapia ręki i inne...

 

W Wesołej Chatce wiemy, że w zdrowym ciele wesoły duch. Naszym Podopiecznym proponujemy zajęcia ruchowe, w których duży nacisk stawiamy na ćwiczenia zapobiegające wadom postawy. Dzieci w okresie przedszkolnym potrzebują ruchu, który stanowi podstawę ich zdrowego rozwoju. Jest to czas, kiedy należy zwrócić szczególną uwagę na kształtującą się sylwetkę Dziecka. Na szczególny rodzaj zajęć – zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej – zapraszamy w poniedziałki o godz. 15:00. Celem Terapii Integracji Sensorycznej jest dostarczenie takiej ilości odpowiednich bodźców dla wszystkich narządów zmysłów, aby dać możliwość prawidłowej pracy centralnego układu nerwowego.

 

Taniec

Logopedia grupowa

 

Grupowy program terapeutyczny „Ćwiczymy buzię” skierowany jest dla Dzieci od 2 do 7 roku życia. Objęte są nim wszystkie Dzieci w Chatce. Program realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla każdej grupy, w podziale na dwa półgodzinne zajęcia.

 

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, która w zakresie wspomagania rozwoju mowy zakłada, że Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,

 • mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,

 • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach.

 

Celem programu “Ćwiczymy buzię” jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy Dziecka oraz wspomaganie jego rozwoju w taki sposób, by potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

 

Zajęcia ruchowe

Hipoterapia i dogoterapia

 

Kontakt Dzieci ze zwierzętami to nie tylko świetna zabawa i dużo śmiechu, ale też nauka odpowiedzialności i wrażliwości oraz stymulowanie rozwoju. W ramach naszej Wesołej oferty proponujemy zajęcia z hipoterapii, czyli zajęć z końmi. Mają one formę rehabilitacji psycho-ruchowej, oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Zajęcia dla Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywają się regularnie raz w tygodniu. Istnieje możliwość indywidualnego zapisania Dziecka na zajęcia jazdy konnej.

 

Proponujemy również zajęcia z psami – dogoterapię – w  której motywatorem do rozwoju jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

 

Logopedia

Arteterapia i zajęcia plastyczne

 

Zajęcia arteterapeutyczne kierowane  są dla Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i  mają korzystny wpływ na osobowość oraz emocjonalność Dziecka. Umożliwiają uwolnienie tłumionych emocji, napięć, agresji.  Wydobywają z Dzieci energię, podwyższają poziom samoakceptacji, zwiększają wiarę we własne możliwości. Zajęcia dostarczają wiele radości płynącej z procesu tworzenia, rozwijają sprawność manualną i kreatywność, motywują do działania, kształtują wyobraźnię młodego człowieka. Warsztaty plastyczne odbywają się raz w tygodniu. Skierowane są do Dzieci w wieku 3-6 lat. Tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana. Dzieci poznają najrozmaitsze formy tworzenia, m.in.: lepienie z gliny, lepienie z masy solnej, decoupage, malowanie kredkami olejnymi, pastelami, farbami plakatowymi, farbami akrylowymi, wycinanki, tworzenie kompozycji papierowych itd. Zajęcia plastyczne pobudzają do działania i dają wiele radości z wykonywanej samodzielnie pracy.

 

hipoterapia, dogoterapia
art

Bajkoterapia 

 

Odpowiednio dobrana opowieść, której chętnie posłuchają Maluchy, zachęca do aktywności, odkrywania siebie, swoich mocnych i słabych stron. Pomaga w uświadamianiu, co mnie interesuje, jaki jestem, kim chciałbym być. Rozwija empatię, optymizm, humor, ułatwia poszukiwanie wartości, sensu życia. Bajkoterapia pozytywnie oddziałuje na kształtowanie się obrazu siebie i otaczającego świata.  Poprzez metafory Dziecko w bajce odnajdzie swój kłopot, przepracuje go emocjonalnie i poznawczo. Uczy się pomagać sobie. Bajki pozwalają Dzieciom zdystansować się wobec problemów, zrozumieć trudne sytuacje, poznawać sposoby radzenia sobie. Wyróżniamy różne rodzaje bajek: psychoedukacyjne (profilaktyka lęków, oswojenie strachu, np. przed rozstaniem z Rodzicami czy przed ciemnością), psychoterapeutyczne (przepracowanie trudnych stanów emocjonalnych, oswojenie i zaakceptowanie występowania przeżyć, wyrażanie negatywnych emocji),  relaksacyjne (relaksacja, uspokojenie, odprężenie). Bajka, którą napisaliśmy sami dla naszych nowych Przedszkolaków znajduje się  w zakładce Przeczytaj mnie Maluchowi.

 

Zajęcia kompensacyjno-korygujące

 

Celem zajęć kompensacyjno-korygujących jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju Dziecka,  uwzględniając obszar umysłowy, psychiczny i społeczny. Podczas zajęć stymulowane i usprawniane są funkcje psychomotoryczne: spostrzegawczość, koncentracja uwagi, pamięć, logiczne myślenie, sprawność ruchowa i manualna, funkcja wzrokowa i orientacja przestrzenna, funkcja słuchowa, integracja percepcyjno-motoryczna. W pracy z Dzieckiem wykorzystujemy mechanizmy korekcji – usprawnianie funkcji zaburzonych oraz kompensacji – czynność funkcji zaburzonej wspieramy przez funkcję bardziej sprawną. Systematycznie prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wpływają pozytywnie zarówno na zakres ćwiczonych funkcji, jak i na sferę emocjonalną Dziecka. W procesie terapii Dzieci kształcą i doskonalą umiejętności, wzmacniają wiarę we własne siły i uczą się samodzielności.

 

Bajkoterapia

Zajęcia rewalidacyjne

 

Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie możliwości intelektualnych i osobowościowych Ucznia. Oznacza to przywrócenie możliwie pełnej sprawności funkcjonowania w środowisku. Rewalidacja jest procesem dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznym, z zaplanowanymi celami, dostosowanymi indywidualnie dla każdego Ucznia pod względem zaburzeń (np. zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności wzrokowej i słuchowej, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wady postawy). Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to: dynamizowanie rozwoju, kompensowanie (czyli wyrównywanie przez zastępowanie), korygowanie zaburzonych funkcji, optymalne usprawnianie, a także rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.

 

 

Kuchcikowo - zajęcia kulinarne

 

Raz w miesiącu odbywają się zajęcia kulinarne, podczas których Przedszkolaki wraz z Nauczycielem przyrządzają rozmaite przysmaki, uczą się nakrywać do stołu oraz kultury spożywania posiłków. Zajęcia kulinarne to nie tylko gotowanie, ale również poznawanie nowych słów, kształtów, kolorów, liczb, pojęć oraz wiedzy o otaczającym świecie.

 

...i wiele innych.

dodatkowo:

 • Muzykoterapia

 • Poranny Krąg 

 • i wiele innych...

kuchcikowo
bottom of page