top of page

wesołe zasady

I. każde dziecko jest inne, wszystkie dzieci są dobre

II. Szanujemy indywidualność – predyspozycje, potrzeby i dążenia dziecka

III. Zapewniamy opiekę, stawiamy mądre i jasne granice

IV. Tworzymy środowisko, w którym dzieci są fizycznie i emocjonalnie bezpieczne

V. Kreujemy przestrzeń i okoliczności, które sprzyjają rozwojowi

VI. Odkrywamy świat wszystkimi zmysłami, z dziecięcą energią i ciekawością

VII. Inspirujemy, stymulujemy, zachęcamy – nigdy nie poganiamy

VIII. Rozwijamy kompleksowo – emocjonalnie, poznawczo, społecznie

XI. Pamiętamy, że żyjemy wśród innych – uczymy odpowiedzialności

x. Dużo się śmiejemy, ale uczymy się wszystkich emocji – każda z nich jest potrzebna

bottom of page