top of page

wesoła misja

Nie hamujemy, ani nie popędzamy zmian. One i tak nastąpią.  Naszą misją jest jak najlepsze przygotowanie naszych podopiecznych do dalszych etapów życia.

Tak, by zawsze mieli wiele powodów do śmiechu :).

mając w pamięci, że każde dziecko śmieje się inaczej.

Śmiech - «charakterystyczne dźwięki wydawane przez człowieka, któremu jest wesoło» (Słownik języka polskiego PWN)

W naszym Przedszkolu dużo się śmiejemy. Razem – Dzieci i dorośli – choć każdy po swojemu, bo każdy człowiek śmieje się zupełnie inaczej. W Wesołej Chatce szanujemy indywidualność Dziecka i nie oceniamy, nie zmieniamy, nie wymuszamy. Pokazujemy, że ze wszystkich ludzi na świecie najlepiej być sobą. 

 

Dla nas każde Dziecko jest dobre i zdolne do rozwoju.  Pomagamy wzrastać – fizycznie, umysłowo

i emocjonalnie, społecznie i duchowo. Budujemy dziecięcą pewność siebie i ufność wobec świata. 

 

Dzieci są z natury radosne i ciekawe świata. Są odkrywcami,

a my staramy się je w tym jedynie umacniać. Pobudzamy wyobraźnię i stymulujemy kreatywność. Na wesoło podchodzimy do nowych zadań i wyzwań. Rozwijamy cierpliwość i wytrzymałość na niepowodzenia.

 

Wspieramy osiąganie niezależności, ale też uczymy życia wśród ludzi. Nasi Wychowankowie wiedzą, jak ważne jest poszanowanie innych. Chcemy, aby dzięki pracy w grupie stawały się odpowiedzialne i chętne do pomocy. Odnajdywały się we zespołowych zabawach i zadaniach, potrafiły wykazywać inicjatywę. 

 

 Serce Wesołej Chatki - Izabela Ważyńska

bottom of page