top of page

cennik

WPISOWE

250 zł – opłata jednorazowa, bezzwrotna na cały pobyt Dziecka w Przedszkolu (pobierana przy zapisie i nie ponawiana co rok).

 

CZESNE  zgodnie z podpisaną umową z Przedszkolem.

 

Przy dłuższej nieobecności Dziecka (min. 5 dni pod rząd) odliczana jest stawka żywieniowa za każdy dzień. W przypadku wcześniejszej, zgłoszonej pisemnie miesięcznej nieobecności Dziecka w miesiącach wakacji (lipiec, sierpień) opłata wynosi połowę czesnego za standardowy miesiąc.

 

Numer konta:
Mbank  02 1140 2017 0000 4802 0829 5372

 

nabór

Posiadamy  wolne miejsca dla Dzieci w wieku 2,5-6 lat na rok szkolny 2024/2025.

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 

512 441 098 lub 533 488 137.

 

Przyjmujemy Dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju,  orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla Dzieci nowoprzyjętych istnieje możliwość indywidualnej adaptacji, dostosowanej do potrzeb rozwojowych oraz emocjonalnych Dziecka – pod specjalnym nadzorem Pedagoga specjalnego.

 

Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia Przedszkolaka stanowią: karta zgłoszeniowa, umowa oraz załączniki (wszystkie dostępne w naszym Przedszkolu).

 

bottom of page