AdobeStock_94634021
AdobeStock_64934251

wesoły poranek

6:45 – 8:00      Dzieci przychodzą do Przedszkola. Zabawy w kącikach zainteresowań – indywidualnie                                 lub z innymi Dziećmi.

 

8:00 – 8:30      Porządkujemy salę, myjemy rączki i przygotowujemy się do śniadania.

 

8:30 – 9:00      Śniadanie 

                            Uczymy się samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Dbania o swój komfort i                               higienę. 

 

rytm dnia

wesołe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

9:00 – 11:30      Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

                            - język angielski

                            - zajęcia grupowe z psychologiem, logopedą

                            - zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne

                            - pobyt na świeżym powietrzu

                            - imprezy okolicznościowe, teatrzyki

                            - zajęcia dodatkowe*

 

11:30 – 11:45      Przygotowujemy się do obiadu – sprzątamy, myjemy rączki.

 

11:45 – 12:15      Obiad, pierwsze danie

                           Uczymy się samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, ćwiczymy posługiwanie                                się sztućcami, słuchamy o zdrowym odżywianiu się.

 

12:15 – 14:00    Odpoczynek poobiedni

                           - bajkoterapia

                           - zajęcia relaksacyjne

                           - cicha zabawa w kąciku zainteresowań (zabawy planszowe, plastyczno-techniczne,                                     konstrukcyjne)*

 

 

wesołe popołudnie

14:00 – 14:20      Obiad, drugie danie

                               Uczymy się samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, ćwiczymy posługiwanie                                się sztućcami, sprzątania po sobie. 

 

14:20 – 15:15      Zajęcia dodatkowe

                               - rytmika, taniec, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja z elementami SI, zabawy                                               ruchowe

                               - dogoterapia, hipoterapia

                               - zajęcia uspołeczniające, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne i tematyczne

                               - warsztaty plastyczno-techniczne, arteterapia

                               - pobyt na świeżym powietrzu

                               - dowolne zabawy Dzieci*

15:15 – 15:30      Podwieczorek

                               Uczymy się samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, sprzątania po sobie.  

 

15:30 – 17:00        Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

                               Dzieci odpoczywają przy muzyce i stopniowo rozchodzą się do domów.

 

 

 

 

*szczegółowe informacje na podstronie Oferta